• Subcribe to Our RSS Feed

Artist

Marin Topić

Rođen je u Mostaru 1957. godine. Prvu uljanu sliku naslikao je kao trinaestogodišnjak. Završio je arhitekturu u Sarajevu 1981. i upravo te godine naslikao Gospu međugorsku, stoje u to doba, iz poznatih nam razloga, bilo društveno opasno.

Prvu samostalnu izložbu imao je u Franjevačkom samostanu u Širokom Brijegu, godine 1982. Uslijedila je druga, u Zagrebu, godinu dana kasnije, a treća u Sarajevu 1985. godine, nazvana Kršna moja Hercegovina.

Od 1987. godine, u Munchenu studira njemačko slikarstvo devetnaestog stoljeća.

U to doba, u Njemačkoj je izlagao tri puta u Pforzheimu, Karlsruheu i Dusseldorfu.

Godine 1989. odlazi u Californiju. Izlagao je u San Franciscu i Los Angelesu.

U Mostar se vraća 1990. i dvije godine kasnije sudjeluje na skupnoj izložbi mostarskih sli­kara u Splitu.

1994. godine postaje članom Udruženja hrvatskih likovnih stvaratelja Herceg-Bo- sne, nakon toga i Federacije BiH. Redovito sudjeluje u skupnim izložbama Udruženja.

Godine 1999., zajednički izlaže s akademskim slikarom Zlatkom Melcherom u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače u Mostaru.

Tijekom Dana Matice hrvatske Mostarskog proljeća 2006., u Mostaru je priređena velika To- pićeva monografska izložba, a poslije se ta velebna izložba nazvana Zemlja humska, preselila u galerije i gala prostore Dubrovnika, Splita, Zagreba, Podgorice i Sarajeva, gdje ju je ukupno vidjelo oko 100.000 posjetitelja.

Marin Topić živi i radi u Mostaru.

Marin Topić

He was born in Mostar, A.D. 1957. His first oil painting was painted as the thirty-year-old man. He has finished architecture in Sarajevo in 1981, and the same year, he painted “Our Lady of Medjugorije”, which was seen as a dangerous social move for that time, out of the reasons unknown to the common spectator.
His first exhibition as solo artist was at The Franciscan Monastery and Abbey at Široki Brijeg, in year 1982. The second and the third exhibition followed in Sarajevo in 1985, called “My fair Herzegovina” (but here, the term is actually word pun, since word ”kršna” is translated both like “fair, beautiful, robust”, and “of limestone, on limestone area”).

He studied German 19th century painting schools (“fin de siècle” art schools) in Munich, from 1987.
During that period in Germany, he had three exhibitions more: in Pforzheim, Karlsruhe and Dusseldorf.
He moved to California in 1989. Exhibitions in California include San Francisco and Los Angeles.

He returned to Mostar in 1990, and two years later, he participated in group exhibition of painters of Mostar circle in Split (The Republic of Croatia).

In year 1994, he has become the member of Croatian Association of visual artists in Herzeg-Bosna, and after, of Federation of Bosnia and Herzegovina. He participates regularly on group exhibitions of the Association.
In year 1999, he had an exhibition with academic painter Zlatko Melcher, at the Croatian House of Culture Herceg Stjepan Kosača in Mostar.

In year 2006, the great exhibition and monographic work of Marin Topić was published, as part of cultural manifestation The Spring of Mostar (MATRIX CROATICA DAYS’ spring festival). The same was later called “The Land of Hum”, and it moved to galleries and gala halls and exhibition areas of Dubrovnik, Split, Zagreb, Podgorica and Sarajevo, where it was seen by 100.000 visitors.

Marin Topić lives and works in Mostar.